ZPĚT    na koncert ve farním sboru
                 na koncertní programy

 

Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha
sbor 1. LF Univerzity Karlovy a Sokola Královské Vinohrady

 

ADVENTNÍ KONCERT

ve Farním sboru Církve Českobratrské Evangelické
Na Doubkové 8, Praha 5, /U Santošky/

           František Xaver Brixi           OFFERTORIUM PASTORALE

                           Georg Friedrich Telemann            TRIO C-DUR

                                                                                          Lucretia

                                                                                          Corinna

(hraje trio zobcových fléten)

                                        Jan Křtitel Vaňhal            MISSA PASTORALIS

                                                                                          Kyrie

                                                                                          Gloria

                                                        anonym            DAPHNE

                                         Vietorisův kodex            COURANTE

(hraje kvarteto zobcových fléten, vedoucí Denisa Višňáková)

                                     anonym (XIV. stol.)            IN HOC ANNI CIRCULO

                                      anonym (XV. stol.)            SOLIS PRAEVIA

                                     anonym (XIV. stol.)            IN NATALI DOMINI

                                   Jistebnický kancionál            JEŽÍŠ, NÁŠ SPASITEL                   

(zpívá Komorní skupina Gaudium Praha, hraje soubor zobcových fléten D. Višňákové)

                                            František Halas            JAK HRDLIČKA PŘIŠLA K PÁSKU

(recituje Milan Špale)

                                     Camille Saint-Saëns            VÁNOČNÍ ORATORIUM

                                                                                          Gloria in altissimis Deo

                                                                                          Tolite hostias

 

********************

 

                          Jan Kampanus Vodňanský            RORANDO COELI

                                   Mary Lynn Lightfoot            DONA NOBIS

                                             Emil Hradecký            FLOREBAT OLIM STUDIUM

                                            František Trnka            ČTYŘI VALAŠSKÉ MOTIVY

                                                                                          Slavíček zpívá

                                                                                          Jezdili formani

                                                                                          Rožnove

                                                        spirituál            OLD BLACK JOE

                                            anglická koleda            VÍTEJ, SYNU Z NEBE DANÝ

                                            Jakub Jan Ryba            ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

                                                                                          Sanctus

                                                                                          Agnus Dei

                                                                                          Závěr      

 

Smíšený pěvecký sbor

GAUDIUM PRAHA

sbor 1. LF Univerzity Karlovy a Sokola Královské Vinohrady

 

sbormistři Zdena a Vladislav SOUČKOVI

klavír Jitka NEŠVEROVÁ

 

Farní sbor Československé církve evangelické v Praze 5

Sobota 15. prosince 2012 v 19 hodin