ZPĚT   na významnější koncerty
               na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2010

Zájezd Gaudia do Svitav
na 9. Festival Amatérských Pěveckých Sborů

ve dnech 23.- 25. dubna 2010

Harmonogram festivalu
  


   Sbory pracovaly ve dvou atelierech:
        I. Alikvotní zpěv ve sboru
II. Duchovní hudba

     

Pracovní porada
President festivalu
skladatel Dr.Laburda

         

Ateliér II.
Kostel Nanebevzetí P.M.
V kostele

      Naše paní sbormistryně ZDENA v akci:
Nadechnout

Zpevnit

Otevřít
Udržet

Nahoru!

A dolu!
Ateliér I.
Který je Staněk?