Návrat

HODNOCENÍ SBORU GAUDIUM-PRAHA
Na přehlídce sokolských sborů v JIHLAVĚ
v sobotu dne 31. května  2008     Většinou porota pěla jen všeobecné chvály
     Hlavně mluvil pan doc. PhDr. Jan Kostečka, CSc., z Katedry Hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - Měl asi 3 připomínky. Říkal, že máme poněkud nevyrovnané mužské hlasy- slabší tenory (poznal tedy, že nám chyběli).
     Druhou připomínku měl k Nabucu, i když je to věc individuálního pojetí. Říkal, že ta první část trochu postrádala dynamický tah.
     Třetí připomínka se týkala sopránů - k tomu se přidal i další porotce pan Jakeš. Vyjádřili se doslova, že byly trochu udýchané . a vysvětloval to tak, že občas konce frází nebyly dotažené intonačně. Ale u obojího říkali, že jsou to už takové hodně přísné připomínky.
     Dalším hodnotitelem byl p.Šterc z Min. kultury. Oba řekli, že i když se nedělá pořadí, že nás hodnotili jako nejlepší. ze všech účinkujících.
     Podstatnější byly další tři poznámky pana docenta Kostečky. Jednak, že se mu moc líbilo provedení Aká si mi krásna, že měla vše potřebné, dále ocenil výběr repertoáru, že nebyl jednostranný a v něm řekl, že Ježek byl takovým příjemným odlehčením. A nakonec řekl, že si moc cení, že celý sbor byl po celou dobu plně soustředěn na dirigenta,
     
Program
Eugen Suchoň (1908-1993)AKÁ SI MI KRÁSNA  2‘
Giuseppe Verdi (1813-1901) SBOR ŽIDŮ (Nabucco)   4,5‘
Jaroslav Ježek (1906-1942) / W+V   EZOP A BRABENEC 2‘
spirituál I KNOW THE LORD 2,5‘
lidová (arr. Z. Lukáš) UŽ HO VEDOU, MARTINA   1,5‘
lidová (arr. V. Kálik) HÁJKU, HÁJKU 2‘