ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2008

JIHLAVA

5. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
dne 31. května 2008


    

    Pěvecké výkony každého sboru byly po skončení přehlídky slovně hodnoceny odbornou komisí.
    Náš sbor GAUDIUM-PRAHA byl hodnocen takto .