ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2018

Vystoupení sboru GAUDIUM PRAHA na Nové scéně
NÁRODNÍHO DIVADLA

Dne 2. července 2018


       Tuto akci organizuje Česká obec sokolská ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA
  v rámci oslav stého výročí založení Československé republiky jako součást kulturního programu XVI. všesokolském sletu.

   Na koncertě zazní program spojených sokolských sborů pod vedením sbormistra Vladislava Součka:
       J. Suk:         V nový život,
       O. Halma:  Mikulecká dědina,
       E. Suchoň:  Aká si mi krásna
       Fr. Pelz:       Lví silou
       B. Smetana: Proč bychom se netěšili (přídavek)
      
V druhé polovině koncertu se k sokolským sborům připojí pražský Vysokoškolský umělecký soubor.
Zazní významné dílo české sborové tvorby: B. Smetana: Česká píseň
s doprovodem čtyřručního klavíru pod taktovkou sbormistra Jakuba Zichy.