ZPĚT  na Mikulášskou zábavu

PROCHÁZKA PO ZIMNÍM MNICHOVU
v době návštěvy u Sokola Mnichov v Českém centru

v sobotu dne 4. prosince 2010


Olympijský stadion a jeho okolí
Předvánoční výzdoba na náměstí v Mnichově