Zpět  na přehled sokolských akcí

HISTORIE MICHNOVA PALÁCE

Palác Michnů z Vacínova
      Renesanční předměstský palác (villa suburbana) byl budován někdy před rokem 1587, později manýristicky upravovaný do roku 1644 s ještě později barokně po roce 1722.
      Archeologický výzkum v místě prokázal zástavbu ze 14. století, části opukových zdí pocházejí ze 13. století. V té době tady docházelo ke zpracování železa. Nejstarší je patrně keramika, kterou archeologové datují do 10. století.
      Hlavní renesanční stavba je připisována Ulriku Aostalimu de Salla, s nímž spolupracovali stavitelé Ambroggio a Benedetto Barifisové (80. léta 16. století).
      Palác měl již hlavní sál s malbami, zachoval se pás pod původním stropem nad chiararoscurovou římsou s motivy ptáků, masek a postav. Fragmenty maleb se zachovaly i ve vestibulu paláce (chiaroscuro – šerosvit, grafická technika, v níž se uplatňuje přechod mezi černobílým a barevným dřevořezem, malba využívá světlo k plastickému zvýraznění).
      Hlavní stavební etapa probíhala ve 20. a 40. letech 17. století, výrazný je rizalit v zahradním průčelí, fontána pod edikulou při ohradní zdi, jednotlivé grotty, drobné stavby v zahradě. Autora raně barokního díla neznáme. Francesco Caratti působil až od roku 1657. Jeho dílem je také unikátní trojdílné schodiště.
      V roce 1753 měl palác 2 budovy, 10 rezidenčních místností, 2 saly terreny, 11 místností pro služebnictvo, 2 kuchyně, stáje pro 35 koní.
      Vstupní průčelí pochází asi z roku 1777 a je dílem Johana Ferdinanda Schora, uváděn je též Antonín Haffenecker.
      Původní stavba, kdy ještě neexistovala hustá městská zástavba, měla ideální polohu s výhledem do okolí, průčelím byla orientována do zahrady a k řece. K areálu patřil mlýn na Čertovce Huť (čp. 449/III) a obydlí mlynáře (čp. 448/III) a také skleník, který se neuchoval.
      Celková rekonstrukce i s přístavbou v době po vzniku Československa probíhala pod vlídným dohledem pečlivého historika umění univerzitního profesora Vojtěcha Birnbauma, podařilo se zachránit renesanční detaily. Rekonstrukci i novostavbu realizoval vítěz architektonické soutěže arch. František Krásný, podařilo se mu stavby dokončit před všesokolským sletem v roce 1926.