ZPĚT  na všechny akce sboru
             na sokolské akce Gaudia
             na koncerty v roce 2019
             na vystoupení v Karolinu

Edmund Pascha: Vánoční mše F-Dur
Karolinum 5. prosince 2019

Pěvecký sbor:   GAUDIUM PRAHA a orchestr VYCPÁLKOVCI