ZPĚT  na všechny akce sboru
             na sokolské akce Gaudia
             na tradiční koncerty

Vystoupení sboru GAUDIUM PRAHA na sokolských akcích
v Karolinu  Datum     Koncert    
      10. 3. 2012          Zahájení oslav 150 let od založení Sokola       
     10. 3. 2018           Vystoupení na zasedání výboru ČOS ke 100 výročí ČSR