ZPĚT                                   AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
                                                                   Fotografie z malé zkušebny pro hudební obor
                                                                         v ZUŠ, Praha 7,  Šimáčkova 16