retro ZPĚT

KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ
v sále "UNITARIA", Anenská 5, Praha 1

pátek 10 březen 2023, v 18:30 hod.     PROGRAM
    
    

     Koncert sboru Gaudium Ptaha v sále UNITARIA v roce 2017
     Informace o náboženské Obci Unitářů