retro ZPĚT
retro

Zájezd části sboru RETRO s župou Jana Podlipného
na tradiční sokolské setkání "TYRŠŮV OETZ" v Rakousku

od pátku 26. 5. do pondělí 29. 5. 2023


     1/ Odjezd v pátek 26. 5. 2023 od Libeňské sokolovny T. J. Sokol Libeň,     Zenklova 2/37, Praha 8 - ve 23:00 hodin
                 Sraz k odjezdu od 22:30 – 23:00 hodin u sokolovny
     2/ Příjezd v pondělí 29.5. 2023 v pozdních hodinách
    

     REPERTOÁR SKLADEB         

     FOTOGRAFIE        
Informace o zájezdu
            
 
Poloha místa OETZ západně od města Innsbruck