ZPĚT   na koncerty v roce 2013
               na všechny sborové akce

NOVOROČNÍ ZPÍVÁNÍ
na schodišti budovy Purkyňova ústavu

Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty UK
dne 3. ledna 2013


             

           Článek na webových stránkách 1.LF UK