ZPĚT   na koncerty v roce 2016

Koncert polského sboru "Madrygal" z Lehnice
(bez účasti sboru Gaudim Praha)

kostel sv.Petra Na Poříčí
sobota 2. 7. 2016

    Koncert se uskutečnil podle požadavku polského sboru   v termínu, který nebyl vhodný pro zajištění publika.
    Dostavilo se jen pár posluchačů.
    Program

    Po koncertě bylo připravené malé občerstvení v sakristii
   


    Na stereoskopické pohledy kostela