ZPĚT   na všechny sborové akce
              na přehled sborových akcí v roce 2005

Saleziánské středisko  -  Pardubice

Soustředění sboru 26. a 27.února 2005