ZPĚT    na koncerty v kostele P.M.Sněžné
                    na všechny sborové akce
                    na koncerty v roce 2018

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18
společně se smíšeným sborem  ". . . . ." 
neděle 7.1.2018   v 16 hod.