Farnost Panny Marie Sněžné Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Vás srdečně zve na

 

      

 

     TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

 

Účinkují:

Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA

Sbormistři: Zdena Součková, Vladislav Souček

 

Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL, Kutná Hora

Sbormistr: Zdeněk Licek

Program:

Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA:

Středověké vánoční písně, koledy

C.Saint-Saëns, F.X.Brixi, J.K.Vaňhal

Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL, Kutná Hora:

Gotické a renesanční vánoční písně,

koledy a spirituály,

části mše F.X.Brixi: Missa Pastoralis

 

 

 

Neděle 6. ledna 2013 v 19.00 hodin

kostel Panny Marie Sněžné,

Jungmannovo nám. 18, Praha 1

 

Dobrovolné vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2013