Farnost Panny Marie Sněžné

Jungmannovo nám 18, Praha 1
Tříkrálový koncert

na programu

Zdeněk Pololánik:

Liturgická mše

J.C. Vodňanský:

Rorando coeli

Vánoční písně a koledy

 

Účinkují:

sbor GAUDIUM PRAHA

 a

Sbor ČVUT

 

Pod vedením – Zdeny Součkové, Vladislava Součka

a Jana Steyera

Neděle 9.ledna 2011

16.00 hodin,

kostel Panny Marie Sněžné,

Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2011