Zpět   na všechny sborové akce
            na koncerty podle roků

Předvánoční zájezd sboru GAUDIUM PRAHA do Německa
ke sboru "Voices of Joy" - Gospelchor Thurnau
ve dnech 15. - 17. 12. 2017

     Program návštěvy sboru GAUDIUM Praha v Německu

     Koncert v kostele sv.Kiliána v KASENDORFU
         

     Vánoční trh v Městečku COBURG a hrad VESTE COBURG
                 

     Koncert ve městě BAYREUTH        

      Muzeum koření ve městě KULMBACH
                
              
             Koncert v Pomezí se sborem CHORUS EGRENSIS