Zpět   na všechny sborové akce
            na koncerty podle roků

Předvánoční zájezd sboru GAUDIUM PRAHA do Německa
ke sboru "Voices of Joy" - Gospelchor Thurnau
ve dnech 15. - 17. 12. 2017