ZPĚT       na koncerty v roce 2017
                  na všechny sborové akce
                  na koncert sboru RETRO, rok 2023

Koncert s německým pěveckým sborem   "Voices of Joy"
   z města Thurnau

  UNITARIA - Náboženská Společnost Českých Unitářů - NSČU
Anenská 5, Praha 1, sál Dr. N. F. Čapka
neděle 9. dubna 2017, 18:00 hod.

         PLAKÁT:                           

         DALŠÍ FOTOGRAFIE:
         Program pobytu sboru v Praze

SETKÁNÍ SBORŮ:
     Zájezd sboru Gaudium Praha do Německa ke sboru "Voices of Joy" v roce 2015.
     Pobyt sboru "Voices of Joy" v Praze v roce 2016.
     Předvánoční zájezd sboru Gaudium do Německa v roce 2017.