ZPĚT    na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2017
                na koncerty v NTK
                         

      Národní technická knihovna
             pondělí 17. dubna 2017

             Koncert pořádala Městská část Praha 6     Program:              Carl Orff:     CARMINA BURANA
     Dirigent:    
     Miriam Němcová      
     Účinkují:    profesoři Pražské konzervatoře a sólisté ND v Praze
              Monika Brychtová – soprán
              Tomáš Černý        – tenor
              Jiří Kubík             – baryton
     Klavíry:       Lenka Navrátilová, Augustin Kužela
     Bicí nástroje Pražské konzervatoře za vedení O.Šatavy
        
   Plakátky:            


Pěvecké sbory:   Český národní sbor - sbormistr Miriam Němcová
       Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA – sbormistři Z. Součková, V. Souček
       Členové Pěveckého studentského sboru BESHARMONIE - sbormistr L. Sládek
       Chlapecký sbor PUERI GAUDENTES - sbormistři Z. Součková a L. Sládek

   Fotografie před koncertem
   Fotografie během koncertu