ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2017
               na Tříkrálový koncert, P.M.Sněžná, Praha, 2015

Koncert v Mnichově Hradišti,   "kaple sv. Anny"
se sborem "CONTINUO"

pátek 16. června 2017, v 18 hodin
         Program koncertu:


         Fotografie z koncertu
     Sbormistři z Mnichova Hradiště navrhli pořadí sborů:
                    Continuo MH,
                    Pifferaios Lázně Bělohrad
                    Gaudium Praha,

         společné skladby: Alleluja (Gordon Young)
                                       Still (Reuben Morgan)
         Pro každý sbor se počítá 20 minut čistého zpěvu.

  


         Oficiální stránka všech pěveckých sborů při ZUŠ Mnichovo Hradiště
         Dětský sbor ZVONKY, sbormistři

Historie
     Kapli sv. Anny dala postavit hraběnka Marie Markéta Valdštejnová, rozená Černínová v letech 1723-1724, kdy se rozhodla rozšířit kostel Tří králů, který přiléhá k zahradě mnichovohradišťského zámku. Stavitelem kaple byl člen hradištského kapucínského konventu P. Jan Vyškovský. V roce 1785 byly do kaple uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského a jeho ženy Lukrécie Nekšovny z Landeka. Ostatky nechal přenést Vincenz z Valdštejna z kartuziánského kláštera ve Valdicích, který byl tehdy zrušen císařem Josefem II.
     Při výročí 300 let od úmrtí Albrechta z Valdštejna byl do prostoru umístěn náhrobek z červeného mramoru od sochaře K. Kolaczska pocházející z roku 1933. Od roku 1966 se prostorách kaple nachází lapidárium barokních soch. Jsou zde plastiky Matyáše Bernarda Brauna, Františka Ignáce Platzera, Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa a zejména sochy kosmonoské sochařské rodiny Josefa Jiřího Jelínka. Celkový počet zde umístěných pískovcových soch dosahuje počtu padesáti.
     Dnes využívá klášterní budovy sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Mladá Boleslav z.s.