ZPĚT   na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2014
                na koncerty v Loretě
            

Kostel Narození Páně - Praha, Hradčany

      sobota 13. září 2014, v 18.00 hod.

   Repertoár pro zpěv při mši a pro koncert po mši
    
    
    

         Prohlídka Loretánské kaple s kapucínem bratrem Tomášem OFM Cap.