ZPĚT   na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2013
                na koncerty v Loretě

Kostel Narození Páně - Praha, Hradčany
(Loreta)

sobota 13. dubna 2013

    
    
    
    

         Plakát s programem pro zpěv při mši a koncert
    
    
    
    
    
    


                    Během koncertu byl předán dárek hudebnímu skladateli    Pavlu Jurkovičovi
                    od sboru Gaudium Praha ke skladatelovu významnému životnímu jubileu (80 let).

                    Po koncertě na krátkém posezení: