ZPĚT     
                  na přehled všech akcí
                  na koncerty v roce 2023

PODZIMNÍ SBOROVÉ DNY
28. ročník festivalu sborové hudby

Kostel Všech svatých v Litoměřicích
sobota 7. října  2023

        FOTOGRAFIE Z LITOMĚŘIC

        KONCERT