ZPĚT       na koncerty v roce 2016
                  na všechny sborové akce
                  na koncerty v kostele v Liboci

Koncert se sborem   "Voices of Joy"    z města Thurnau
a se sborem při kostele sv. Fabiána a Šebestiána

Praha 6, Liboc, v sobotu 7. 5. 2016

PLAKÁT     
PROGRAM
FOTO Z KONCERTU
FOTO ZE SETKÁNÍ
VIDEO Z KONCERTU (YouTube)

Smíšený pěvecký sbor
při kostele
sv. Fabiána a Šebestiána
řídí Lukáš Valášek
         Místní chrámový sbor                    Sbor GAUDIUM PRAHA                    Vystoupení sboru "Voices of Joy"
                       

     Zájezd sboru Gaudium Praha do Německa ke sboru "Voices of Joy" v roce 2015.