ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2019
               na koncerty kostele P.M.Královny míru ve Lhotce

Koncert v kostele Panny Marie Královny míru, Lhotka, Praha 4

dne 10. 11. 2019 v 16:00 hod.

    Učinkuje smíšený sbor GAUDIUM PRAHA
                    sbormistři: Zdena a Vladislav Součkovi


      Koncert je benefiční pro Domácí hospic DUHA v Hořicích  
      PLAKÁT
      PROGRAM