ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2017
               na koncerty kostele P.M.Královny míru ve Lhotce

Koncert v kostele Panny Marie Královny míru, Lhotka, Praha 4

dne 19. 10. 2017 v 19:00 hod.

PLAKÁT
PROGRAM

    Učinkuje smíšený sbor GAUDIUM PRAHA
                    sbormistři: Zdena a Vladislav Součkovi
                    klavírní doprovod: Jitka Nešverová


      Koncert je benefiční pro Domácí hospic DUHA v Hořicích