ZPĚT    na koncerty v kostele U Klimenta
                 na koncerty v roce 2012

Koncert v kostele   "U Klimenta"

Sbor Českobratrské církve evangelické
Praha 1 - Nové Město, Klimentská 18
v sobotu dne 30.6. 2012

Antonín Dvořák: LUŽANSKÁ MŠE D-Dur

koncertní provedení v předvečer slavnostní mše v katedrále sv.Víta
společně se smíšeným pěveckým sborem "SVATOBOR" ze Sušice

         
    
    
                   Dirigovala Zd.Součková,       na varhany doprovázel pan Josef Kšica.
                   Sola: SOPRÁN-Ivana Lukášová, ALT-Barbora Buchtová, TENOR-Štěpán Eliáš, BAS-Jiří Poláček