ZPĚT   na významnější koncerty
              na přehled všech akcí sboru
              na přehled koncertů v roce 2009
              na přehled koncertů ve Španělském sále

Španělský sál

Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí Konfederace politických vězňů

           Koncert se konal 30.9.2009 ve Španělském sále Pražského hradu.
     Vystoupení sboru Gaudium společně se sborem ČVUT (sbormistr Jan Steyer)
     za doprovodu orchestru ČVUT (dirigent Jan Šrámek) a klavíru (Karel Prokop)

           
           
Program koncertu
                            1. část
2. část
                

           Před koncertem