ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2010

Vánoční koncert v Červených Janovicích

Kostel sv. Martina
sobota 2. 1. 2010

     
  Teplé občerstvení v místní restauraci.
                     

      Z historie kostela
      O založení kostela sv. Martina není určitých zpráv, avšak dochovaná zmínka pochází z roku 1350.
      Původně byl kostel v Janovičkách vystavěn v gotickém slohu. V letech 1636 – 1651 byl chrám obstaráván klášterem sedleckým, jezuitskou kolejí z Kutné Hory, Františkány z konventu zásmuckého.
      V roce 1875 byl kostel opravován. Nalezena byla zazděná gotická kamenná okenní ostění a také okno za oltářem mělo ještě původní gotický tvar. Kostel byl malý. Chrámová loď byla 36 sáhů dlouhá, 5 a půl sáhů široká. Presbyterium bylo 2 sáhy dlouhé a 3 sáhy široké. Předsíň ve věži, kde byl hlavní vchod, byla 3 sáhy dlouhá a 1 a půl sáhu široká.
      Plán v novorománském slohu zhotovil Matěj Krch, stavební rada při c. k. místodržitelství českého království. Výstavbu převzal stavitel Čeněk Dajbych z Kutné Hory a podal rozpočet na stavbu – mimo vnitřní zařízení – ve výši 78 936 Korun.
      Položení základního kamene se slavnostně konalo v neděli 11. července 1909. Základní kámen posvětil monsignor Jan Vorlíček, arciděkan z Kutné Hory.