ZPĚT     na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2001
                na koncerty v Hlaholu
  Koncert sboru CHORUS EGRENSIS a Smíšeného sboru GAUDIUM PRAHA   
  v sále pražského HLAHOLU dne 20. října 2001  
Sbor CHORUS EGRENSIS Celý sbor  
Při zpěvu  
Paní sbormistryně 
Paní klaviristka 
Detaily 1 2  3  4  
Sbor GAUDIUM - Praha Celý sbor    Paní sbormistryně    
Oba sbory společně Společně  
Ozvěna  
A.Benešová 
Detaily 1,  2 ,  3 ,  4  Obě paní sbormistryně 
Sbormistr Ing.V.Souček
Setkání obou sborů Setkání    
Přípitek    
Předání dárků 1,          
Čestní hosté koncertu.
Prof.J.Vrchotová-Pátová a Z.Součková
Prof.J.Vrchotová-Pátová a J.Orlová se Součkovými
Prof.J.Orlová s A.Benešovou
Prof.Vrchotová-Pátová a Orlová s A.Benešovou
Prof.Messany s manž.a s A.Benešovou