Zdena Součková

Sbormistryně a spoluzakladatelka smíšeného sboru GAUDIUM-PRAHA

           Ocenění Zdeny Součkové cenou Bedřicha Smetany za rok 2016