ZPĚT

Tomáš Žilinčár     Byl členem sboru Gaudium Praha jen krátce. Na společenských setkáních hrál na harmoniku.

     Spolupracoval s Milanem Špalem na divadelních představeních.
     Byl pozván do TV do pořadu Show Jana Krause: "Uvolněte se, prosím".