ZPĚT

Jan Kudyn

Zemřel v roce 2014


    Dne 28.6.2014, po těžké nemoci, nás navždy opustil
      bývalý člen sboru - Jan Kudyn, který zpíval ve sboru mezi lety 1995 a 2000.    
Na přání zesnulého se s ním členové rodiny rozloučili v tichosti bez obřadu.             parte