ZPĚT

Bronislav Jurka

Bronislav Lavecký     Byl členem sboru Gaudium Praha v prvních letech jen krátce.

     Oženil se s Renéé Laveckou a přijal její příjmení.
     Později se rozvedli.
     Maji spolu 2 syny.