ZPĚT

Štěpánka Nováková

Provdaná - Dvořáková     Dlouholetá členka dětského sboru RADOST PRAHA.
     Mívala tam předzdívku: Cipísek

     Je dcerou Magdaleny Kudynové, bývalé členky Gaudie.