ZPĚT

Radka Běloušková

Provdaná - Diblíková v roce 2011


     Byla dlouholetou členkou dětského pěveckého sboru RADOST PRAHA.
     Proto také patřila k těm dívkám - ženám, které chtěly ve sborovém zpěvu pokračovat a uvítaly založení sboru SRBD a později GAUDIUM PRAHA.
     Její studijní, pracovní a později rodinné povinnosti ji pravidelnou návštěvu sboru neumožňovaly, ale má zásluhu na tom, že do sboru přivedla svého tatínka - Miloše Bělouška.