ZPĚT   na úvodní stránku
            na hlavní stránky sboru  

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR
GAUDIUM PRAHA


           Sbormistři: manželé Vladislav a Zdena Součkovi
                      
     REPERTOÁR
      KONCERTY
    PODLE ROKŮ
      SPOLEČNÉ AKCE
    PODLE ROKŮ
            KONTAKTY
         na stránkách sboru
         
        ČLENOVÉ SBORU i bývalí


Zvukové ukázky              Joudovi              Zajímavé texty


         SBOR SE SCHÁZÍ PRAVIDELNĚ KAŽDOU STŘEDU V 19:30
V "PURKYŇOVĚ ÚSTAVU  1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK" ALBERTOV, PRAHA 2
ČÍSLO BANKOVNÍHO KONTA SBORU:   219318339 / 0800