Zpět   na leták ke 20. výročí sboru
            na všechny sborové akce
            na koncerty podle roků

Výměnný zájezd do Francie
se sborem: "MARISTES DE LA VERPILLIERE"

ve dnech 29.10.- 1.11. 1999

      Během cesty Německem jsme si prohlédli město Speyer
      Za pobytu ve Francii jsme navštívili města:
           Verpillière, Lyon, Cluny, Villefontaine, Perouges, Cremieu .
Broul
Koncert ve Ville Fontaine
Posezení s hostiteli