ZPĚT  na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2022
                na koncerty ve sboru CČSH Farského 3

Česká mše vánoční "HEJ MISTŘE" Jana Jakuba Ryby
při bohoslužbě ve sboru Církve Československé Husitské
v Praze 7, Holešovice, Farského 3

pondělí 26. 12. 2022, v 10:00 hod.


     Zpívá: smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha společně s dalšími hosty
                     a bývalými členy sboru Radost Praha.
     Diriguje: Ing. Vladislav Souček
     Sólisté:    Ivana Lukášová - soprán,     Barbora Brabencová - alt,
                     Ondřej Holub - tenor,           Jan Morávek - bas.
     Varhany:     Přemysl Kšica