ZPĚT  na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2021
                na koncerty ve sboru CČSH Farského 3

Česká mše vánoční "HEJ MISTŘE" Jana Jakuba Ryby
při bohoslužbě ve sboru Církve Československé Husitské
v Praze 7, Holešovice, Farského 3

neděle 26. 12. 2021, v 10:00 hod.

     Zpívá: smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha společně s dalšími hosty
                     a bývalými členy sboru Radost Praha.
     Diriguje: Ing. Vladislav Souček
     Sólisté:    Ivana Lukášová - soprán,     Barbora Brabencová - alt,
                     Aleš Voráček - tenor, (sólista ND)           Ivo Hrachovec - bas, (sólista ND)
     Nástroje:
             varhany: Jitka Nešverová, registrování - její dcera Pavla.
             housle:   Hana Melíšková ( členka orchestru Nár. Divadla ) a Eva Zahurančíková ( členka Státní opery Praha)
             flétna:    Anna Kršková roz. Nešverová
             cello:      Petr Zahurančík