ZPĚT  na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2018
                na koncerty ve sboru CČSH Farského

Bohumil Kašpar "PAŠIJE ČESKÉ"
Sbor Církve Československé Husitské
v Praze 7, Holešovice, Farského 3

dne 25. 3. 2018

     Sólisté:     Pilátova žena - J. Vlková - soprán           děvečka - Jassmina - soprán,
                     Ježíš - J. Morávek,                                    evangelista - Bronislav Palowski - tenor
                     Pilát - R. Salzmann - bas                          Jidáš - M. Špale - tenor
                     Petr - J. Suk - tenor                                   kníže - V. Duchoň - bas
     Sbormistr, doprovod: Vladislav Souček - varhany