ZPĚT  na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2016
                na koncerty ve sboru CČSH Farského 3

Česká mše vánoční "HEJ MISTŘE" Jana Jakuba Ryby
při bohoslužbě ve sboru Církve Československé Husitské
v Praze 7, Holešovice, Farského 3

dne 26. 12. 2016, v 10:00 hod.

     Zpívá: smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha společně s dalšími hosty
                     a bývalými členy sboru Radost Praha.
     Diriguje: Ing. Vladislav Souček
     Sólisté:     Ivana Lukášová - soprán,     Barbora Buchtová - alt,
                     Slavík - tenor,     Jan Morávek - bas
     Doprovod: Jitka Nešverová - varhany,