ZPĚT   na všechny sborové akce
               na sborové akce v roce 2009

Soustředění v Krkonoších
v chatě SEMAFOR v Dolní Malé Úpě

3. 8. -  9. 8.  2009