ZPĚT   na všechny sborové akce
               na sborové akce v roce 2011

Soustředění v areálu 1. lékařské fakulty UK v DOBRONICÍCH

23. 9. - 25.9. 2011