ZPĚT   na všechny sborové akce
               na sborové akce v roce 2010

Soustředění v areálu 1. lékařské fakulty UK v DOBRONICÍCH

24. 9. -  26. 9.  2010

              
                     

           Společně se sborem Gaudium se tohoto soustředění zůčastnil i sbor ČVUT, se kterým jsme jiiž dříve navázali spolupráci. To bylo na společných koncertech v Betlémské kapli a ve Španělském sále Pražského hradu. Naši sbormistři Vláďa a Zdena tak přibrali pro nás nového pana sbormistra - Jana Steiera.
                     
                      NOVÝ SBORMISTR    
     
           K RADOSTI NEBO ÚDIVU NĚKTERÝCH Z NÁS           
    
Byla navázána první spolupráce mezi našimi sbormistry.           
                   

                   
A také mezi námi, sboristy.