ZPĚT   na všechny sborové akce
              na sborové akce v roce 2009
              na soustředění v Charvátově sálu

Soustředění sboru GAUDIUM PRAHA
1. Lékařská fakulta UK  -  Charvátův sál 3. interní kliniky



sobota 7. a  neděle 8.11.2009