ZPĚT   na všechny společné akce
               na akce v roce 2011

Společná zkouška se sborem ČVUT
v posluchárně v Konviktské 9, Praha 1

dne 5.1.2011

     Náš sbor navázal spolupráci se smíšeným pěveckým sborem ČVUT. Pro nácvik skladeb na společný tříkrálový koncert v kostele Panny Marie Sněžné jsme se sešli na společné zkoušce v posluchárně ČVUT v Konviktské ulici na Starém Městě.
     Zkoušku vedl sbormistr Jan Steyer sboru ČVUT.
     

    Společný Tříkrálový koncert v kostele P.M.Sněžné 9. 1 2011