ZPĚT   na všechny sborové akce
               na akce v roce 2013

Soustředění sboru GAUDIUM PRAHA
v horském hotelu Alfonska v Benecku, Krkonoše

od pondělí 29. 7. (event.čtvrtka 1.8.) do neděle 4. 8. 2013

                       

      Blahopřání panu Šírovi, vedoucímu chaty Alfonska a ke kulatinám oslavenců.                                 

                 
     
      Blahopřání Vláďovi   
  
      Blahopřání Milice      

      Večerní posezení
                       
                 


      Na výlety do okolí                                    a relaxace